Français | Nederlands
Presentatie    |   Diverse werken    |   Onderhoud van de lokalen    |   Kostenramingen    |   Werkzaamheden    |   Contact
Dadis Cleaning Services is het resultaat van reeds meer dan 12 jaar ervaring in de poets en dienstensector.
DOEL
U bevrijden van de taken betreffende het onderhoud van uw professionele ruimtes opdat u zich volledig en in de beste omstandigheden aan uw hoofdactiviteiten kan wijden. Heden zijn de “Know-How” en ervaring van onze firma onze grootste troef en tevens referentie.
ACTIVITEIT
Om uw werkritme niet te verstoren komt onze reinigingsploeg ter plaatse op het tijdstip dat u de kantoren verlaat, om burelen en gemeenschappelijke ruimtes te reinigen. Onze overige activiteiten vindt u uitgebreid terug in bijgevoegde fiches.
PRODUCTEN EN MATERIAAL
Ons materiaal wordt steeds op de beste manier onderhouden. Onze onderhoudsproducten beantwoorden dan ook aan de noden van de klant wat betreft milieu (biologisch afbreekbaar)- en veiligheidsnormen
COMMERCIELE DIENST
Onze commerciële dienst staat geheel te uwer beschikking om een gepast voorstel aan te bieden dat beantwoordt aan uw vraag zonder verdere verplichtingen van uw kant. GRATIS BESTEK.
TECHNICAL SUPPORT
+32 477 26 06 26- E-mail: info@dadiscleaning.be